Hasiera » Galdakao HHI

1985eko urrian, Galdakaoko herritarren eskariari erentzunez, Helduen Heziketa Ikastetxe Publikoa zabaldu zen. Hasieran, 100 pertsona inguruk hartu zuten parte antolatutako ikastaroetan.

Horren geroztik, herritar askok irakurtzen eta idazten ikasi du bertan, Eskola Graduatu edota Lanbide Hezkuntza tituluak lortu, lan mundurako edo gizartean era aktiboagoan parte hartzeko trebatu eta, baita ere, autoestimua hobetu.

1998 urteaz gero, Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua lortu ahal izan dute edo Unibertsitaten Sartzeko 25 urtez gorakoentzako sarrera-froga prestatu.

Azken urteotako migrazio mugimenduen handitzearen ondorioz, asko dira ere gure ikastetxean Gaztelania ikasten ari diren pertsonak.

Egun, 500dik gora dira jarduera batean edo bestean ari diren partehartzaileak, eta 17 lanean ari diren irakasleak.

Luzaroan izandako erreibindikazioen ondorioz, 2007. urtetik Ikastetxe berria dugu Galdakaoko Urreta kalean.

Egun bi herritan ematen ditugu eskolak: Galdakaon eta Igorren (Arratia)

 GALDAKAOKO HHI-k helburu moduan ditu 18 urtetik gorako pertsonek:

 • Aurretik aukera izan ez dutenek irakurri zein idazten ikastea.
 • Gaur egun eskatzen den titulazio orokorra den Bigarren Hezkuntzako Titulua lortzea.
 • Goi mailako ikasketak egiteko proba libreak prestatu.
 • Beraien kultura garatzea, ezaguera, trebakuntzak eta abilezia kulturalak lortuz hauen bitartez: Artea, Osasuna, Informatika, Aisia, Internet, Ekologia, Elikapena, Literatura, Euskal kultura, Ingurugiro Hezkuntza, ...
 • Parte hartzen ikasi parte hartzen eta beraien autoestima, beraien izpiritu kritikoa, bizitza kalitatea, bizitzeko modua, eta konpartitzen gizarte anitz eta interkultural batean hobetuz.
 • Hizkuntza ezberdinak ezagutzea: euskara, ingelera, frantsesa eta etorkinak direnak gaztelania ikasi zein praktikatzeko aukera izatea.

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO

En relación con el Proyecto de Innovación:

 Mejorar nuestra competencia digital y que ello incida en la práctica docente y en las comunicaciones y gestión del centro. 

 • Continuando con el trabajo de la PDI.
 • Usando las cuentas de correos corporativos “@epagaldakao.com”
 • Introduciendo usos de otros recursos afines a GOOGLE APPS:
  (Drive, Calendar, Bloger, Sites,…)

En relación con el Proyecto de Agenda 21:

Integrar la filosofía de reducir reutilizar y reciclar en la vida cotidiana de la escuela. 

 •       Incluyendo en las Programaciones de Aula estos tres conceptos, proponiendo y participando en las actividades que se desarrollen.

En relación con el Proyecto de Formación:

Adecuar nuestra actual oferta educativa a la planificación establecida por el dpto. de educación para los centros de EPA. 

 • Reflexionando y consensuando los cambios necesarios:  oferta horaria, espacios de opcionalidad, oferta de N.R., convalidaciones… 

Potenciar el seguimiento y tutorización del alumnado continuando con la concreción del Plan Tutorial.

 • Analizando nuestro funcionamiento y actualizando los protocolos necesarios.

Otro objetivo:

 Mantener en las aulas un clima propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal.

 • Consensuando actuaciones y estableciendo un Plan de Convivencia en el Centro.